Daily Archives: Maart 7, 2008

Konstruktivisme #1 – die ding van -ismes

Standaard

In die volgende semester gaan ek ‘n bietjie oor konstruktivisme blog.  Dit spruit uit ‘n versoek wat ek ontvang het om met onderwysstudente daaroor te praat.

Wat is ‘n -isme? 

Soms deins ons terug vir woorde wat ons nie ken nie, veral wetenskapstaal en woorde wat eindig op ‘n -isme : sekssisme, rassisme, pessimisme, (post)modernisme….

Ons weet egter wat dit beteken: rassisme is ‘n manier van kyk na die wêreld op grond van ‘n (stupid) teorie oor ras, feminisme is ‘n teorie vanuit die invalshoek van vroue (femina) op allerande dinge, behaviourisme is ‘n paradigma (manier van kyk) wat spruit uit ‘n teorie oor gedrag (behaviour). 

Dit wil sê: ‘n -isme dui op ‘n manier waarop ons na die wêreld kyk; jy kan daaraan dink as ‘n invalshoek, of ‘n paradigma, of ‘n teorie waarmee jy dit wat rondom jou aangaan, probeer verklaar/beoordeel.  Dit is ‘n bril wat jy opsit om na die wêreld te kyk.

(Daar is mos die grappie van die pessimis en die optimis wie se pa vir die een ‘n perd en vir die ander een ‘n perdestal vol mis gegee het: die pessimis het sy kop geskud, gesug en gekla oor hoeveel geld die perd hom tog gaan kos om dit te onderhou, terwyl die optimis met ‘n glimlag deur al die perdemis gegrou het, omdat so baie mis mos beteken dat daar êrens ook ‘n perd vir hom sal wees.  Dis die verskil tussen die twee paradigmas van pessimisme en optimisme.)

Hoeveel -ismes is daar? 

Daar is baie -ismes/paradigmas/teorieë.

Die lastige ding van verskillende -ismes, is dat geeneen ooit “waar” kan wees nie – daar is nie soseer ‘n “regte” bril wat jy kan opsit om alle gedrag (of gebeure) te verklaar nie.  Iemand wat vanuit ‘n anderste paradigma as jy na dieselfde aspek kyk, kan die verskynsels op ‘n heeltemal anderste manier verklaar.  (Iemand met ‘n rassistiese bril op, sal maklik sy/haar mening lug oor Eskom se load shedding; dit maak nie sy/haar verklaring “waar” of “reg” nie.)

In verskillende velde van die wetenskap ontwikkel verskillende maniere om na die wêreld te kyk.

In die harde wetenskappe (chemie, fisika) sal daar meer op die empirisisme – om na die wêreld vanuit ‘n empiriese (meet- en bewysbare) hoek te kyk – gesteun word.

In die sagte wetenskappe (sielkunde, sosiologie, leerteorieë) word daar meer vertrou op die relativisme – om na die wêreld vanuit ‘n relativistiese paradigma te beskou (waar meet- en bewysbare dinge relatief tot (afhanklik van) bv. kulturele of historiese faktore is).

Wanneer is watter paradigma/-isme “reg”?

Geen paradigma of -isme of teorie is ooit “reg” nie.

Jy gebruik maar wat jy kan om die spesifieke gedrag/gebeure wat jy wil ondersoek, op die mees effektiewe manier te probeer verklaar/bespreek.  (Jy kies vir jou ‘n paradigma/teorie/-isme en sê vir die mense hoekom jy dit doen – oftewel watter epistemologie jy volg).

Wanneer jy oor ‘n aspek van die werklikheid met iemand praat of debatteer, help dit as julle op dieselfde tyd binne dieselfde teoretiese raamwerk (-isme) met mekaar gesels.

Wanneer ek in die volgende semester vir die onderwysstudente gaan doseer, gaan die gesprek begin by die drie hoof-ismes in die wetenskapsveld van leerteorieë: die behaviourisme, kognitivisme en konstruktivisme.

Eerder as wat ek een paradigma as “reg” gaan voorhou, gaan ons bloot probeer om konstruktivisme van die ander twee paradigmas te onderskei en te kyk hoe ons hierdie teoretiese raamwerk kan gebruik om kinders meer effektief te onderrig in real world klaskamersituasies.

Wat is konstruktivisme?

Aha, wel daarvoor sal julle nog so ‘n bietjie moet wag tot my volgende blog-les hieroor, Konstruktivisme #2.  Onthou om ‘n -isme te verduidelik, moet ‘n mens ‘n hele beskouing verduidelik…

Nietemin, in kort is die konstruktivisme ‘n teoretiese raamwerk wat sê dat alle mense die heeltyd self kennis skep (construct). 

Volgens dié paradigma kan kennis/begrip/waardes nie klakkeloos oorgedra word van een persoon na ‘n ander nie; kinders is nie leë blikke wat deur onderwysers gevul (moet) word nie, en onderwysers wat net die heeltyd in lesingformaat (een-rigting kommunikasie) klasgee, sit die pot mis.

Kinders moet begelei word om self kennis te skep, en hulle moet aangemoedig word om hulle konstrukte met die ander leerders s’n te vergelyk.  Die onderwyser se taak is om die kenniskonstruksieproses te fasiliteer sodat leerders kreatief en lateraal kan dink, hulle konstrukte krities kan bevraagteken, en hulle wanpersepsies kan ontbloot.

Maar konstruktivisme is nie soseer “reg” nie. 😉

Life skills #7 – mekaar se mangels lek

Standaard

Die laaste klompie blog-lesse oor Lewensoriëntering het gegaan oor Persoonlike Welsyn en ons het gepraat oor die feit dat hoërskoolleerders dikwels rook, drink, vloek en vry.

Vandag praat ons oor die laasgenoemde: om te vry.

Hoe vry jy?

Dis nie moeilik nie.  Jy skuins jou kop en soen iemand op die lippe en speel bietjie met jou tong.  Vir meer eksplisiete tips, kyk na http://www.videojug.com/film/how-to-kiss-someone-passionately.  Dit kom heel natuurlik.

Hoekom vry mense?

Om iemand oopmond te soen, is een van die mees intieme dinge wat ‘n mens kan doen.  Alhoewel die idee daaraan grillerig was toe jy in die laerskool was, is dit, noudat jou hormone ingeskop het, ‘n opwindende gedagte om te doen.  Dis ook lekker.

Sosiaal is dit nie altyd aanvaarbaar om in die publiek jou kissing partner se mangels uit te lek nie; mense soen en/of vry eerder in die privaat, waar ander mense hulle nie kan dophou nie.

Tog is daar op skoolvlak heelwat spin the bottle games wat aanmoedig dat random ouens en meisies agter ‘n hoekie mekaar moet french kiss (dis nou om jou tong woes te gebruik).

Hoekom random mense soen?

Om random mense te soen, maak jou nie beter met vry nie.  Elke mens hou van unieke dinge – dis dus eers wanneer jy ‘n paar keer met dieselfde persoon vry, dat julle dit werklik goed sal kan doen, mits julle praat oor wat vir julle lekker is, en met genoeg tongue twisting tegnieke eksperimenteer.

Die lekkerste deel van vry is ook waarskynlik die hele afwagting en opbou tot daai eerste soen – en jou hart wat uit die nate van jou bors wil klop.  Dis eintlik die verliefdheid wat soen en vry so lekker maak, so om random ouens of girls op te chat, is dalk ‘n bietjie afgewater teenoor die real thing.

Wat volg op vry?

Ja-nee, as ‘n mens warm aan die vry is, kan ‘n gevaar sy kop uit steek 😉  Dis baie intiem om te vry: julle spoeg smelt saam, en julle hande gly oor en deur mekaar se hare en nek en lyf en albei se opgewondenheid word aangevlam.  Om van mekaar se klere ontslae te raak en mekaar te wil beklim, is iets wat amper natuurlik vanuit ‘n passievolle gevryery vloei, so sorg vooraf hoe ver julle twee wil gaan.

Hoekom nie dadelik seks hê nie?

Julle sou kon.  Hê maar net ‘n kondoom byderhand en weet hoe om dit aan te sit.  Sorg ook dat die meisie op die pil of iets dergliks is.  Maar onthou, daar is geen haas nie.  Dis lekker om te vry, maar dit vat ook oefening en geselsery om dit al hoe lekkerder te kan doen.  Seks is nog trickier, met veel meer posisies en dinge wat jou ‘n leeftyd lank kan besig hou.  Daar het jy ‘n partner nodig wat bereid is om saam met jou rond te rol en heel nag te oefen – one night stands is ‘n bietjie oppervlakkig.

Wanneer moes mens al gevry het? 

Daar is geen spertyd vir vryery nie.  As jy jou eerste ware-liefde-soen eers op 26 het, dan is dit ook reg.  Jou tong raak nie oud nie.  Jou hart kan op enige ouderdom warm klop.  Kysery op hoërskool en laerskool is maar nog effens tydelik van aard – jou kop en brein en hart en alles groei nog, so die kans dat jy intens – en verewig – op een persoon gaan verlief raak, is klein.  Om dus jou mond teen elke tweede persoon s’n te druk om net te kan sê jy’t al gevry, maak nie sin nie.

En meisies wat mekaar vry?

Enige mens kan met ‘n ander mens vry.  Geslag speel nie ‘n rol nie.  As jy egter met integriteit wil vry, dan moet jy mik vir iemand tot wie jy aangetrokke voel.  Vryery maak net regtig sin as albei mense wat betrokke is, iets vir mekaar voel.  So, miskien is dit nie die beste idee dat vriende of vriendinne op mekaar oefen om te vry nie.

As dit so is dat jy ‘n ou is en die ander ou aantreklik vind, en hy vir jou, dan great – dan kan julle met ‘n skoon gewete soen.  Dan verneuk niemand vir iemand nie.

En as jou liefling nie wil vry nie?

Dis nou maar so.  Liefde is ‘n kansspel.  Jou hart klop dalk warm vir iemand, maar die kans is (ongelukkig) goed dat hy/sy nie dieselfde oor jou voel nie.  Dan is dit nou maar so.  Veral op skool gaan die hot meisies dikwels met die dose uit, en die hot ouens met die simpel chicks.  En dan sit die mees passievolle verliefdes droëbek en gebroke hart eenkant in ‘n hoek en tjank.

Daar is mos maar een van vier scenario’s: Jy hou van hom/haar, maar hy/sy hou nie van jou nie; hy/sy hou van jou, maar jy hou nie van hom/haar nie, nie een van julle hou van mekaar nie, of jy en hy/sy maak albei ogies vir mekaar.  Jy het altyd, op die meeste, ‘n een uit vier kans, haha, sterkte!

En daai landswet wat vryery verbied?

Ja, ons kan in ‘n volgende post daaroor gesels as julle wil, maar miskien is dit die kernvraag wat jy vir jouself moet afvra.  Wanneer is dit gesond om te begin vry, en méér te doen as net saam te gaan fliek, hande vashou en piksoentjies uitruil?  Wanneer is dit reg dat kinders ophou kindwees en begin vatterig en soenerig raak?  Grootmense sal maar altyd ongemaklik voel hieroor, want alhoewel dit lekker is om te vry, en grootmens te wees, verlang baie volwassenes terug na daardie wondersoete dae toe meisies net daar was sodat seuns hulle hare kon trek, en seuns maar net gross was.  Toe was dinge baie minder complicated.

Wat dink jy?  Mag jy net iemand vry as julle albei op mekaar verlief is, of moet ‘n mens random mense so gereeld as moontlik probeer score?  Is spin the bottle ‘n cool game, of iets waarvan jongmense eerder moet wegbly?

Of mag ‘n mens eers soen as jy klaar getroud is?

vryery