Daily Archives: Maart 9, 2008

Anoniem anomalie? anon.

Standaard

Het mense ‘n behoefte aan anonimiteit?

Ek lees die onderstaande uit die inleiding van ‘n doktorale proefskrif getiteld Anoniem Communiceren: van drukpers tot weblog – een onderzoek naar de grondrechtelijke bescherming van anonieme openbare communicatie deur Antonie Hendrik Ekker:

Wij leven in een transparante maatschappij. In alle hoeken en gaten van onze leefwereld hebben zich technologieën genesteld waarmee wij onszelf en elkaar kunnen observeren en registreren. Camera’s bewaken het openbare leven op straat en in winkels. Flitspalen controleren ons gedrag op de snelweg. Zelfs mobiele telefoons herbergen geminiaturiseerde apparatuur voor opname van beeld en geluid. Ons handelen laat daarnaast een spoor van gegevens achter. Wij worden in de loop van ons leven opgenomen in tienduizenden gegevensbestanden. Personal computers, elecommunicatienetwerken en pinautomaten creëren een digitaal logboek van ons dagelijks leven. Fragmenten die uit ons eigen geheugen reeds verdwenen zijn, echoën voor onbepaalde tijd na in een collectief geheugen van videobestanden, fotoarchieven en databanken.

Lewe ons tans in ‘n 1984 big brother samelewing?  Bestaan anonimiteit nog, of is ons opspoorbaar en uitkenbaar tot in die grein van ons DNA?

Het ons ‘n behoefte aan identiteitloosheid?  Het ons ‘n reg tot identiteitloosheid?

Of is anonimiteit ‘n uitgediende konsep – ook wanneer ‘n mens faceblog?