Daily Archives: Maart 18, 2008

As alle digkuns kinderspeletjies was

Standaard

Speel saam op my gunsteling blog: http://estelleke.wordpress.com/.  Kom leer van verskillende digvorme: Haiku’s, Tanka’s, Cinquians, Diamantes, Flarf, Snelsonette en nog vele meer.

Dalk is leer opgesluit in spel.

Dalk kan selfs bloggers dig.

As ek maar net ‘n digter was.

Aspris #2 – ligsinnige dualisme

Standaard

Lig benader ons met twee teorieë, omdat dit aan die een kant kontinue golfeienskappe openbaar, en aan die ander kant uit deeltjies (fotone) bestaan.

In ‘n vorige blog-post het ons oor dié dualisme van die konstruk van tyd gepraat – ek verwys na tyd as ‘n konstruk, omdat dit – anders as lig – nie fisies geobserveer kan word nie, maar tot ‘n mate ‘n idee is wat ons as mens geskep het.  (Natuurlik kan ‘n mens die teenoorgestelde ook aanvoer, dat tyd juis bestaan en soos wind “is” al kan ‘n mens dit nie eerstehands “sien” nie.)

Nietemin, as lig dualisties kan wees, d.w.s. twee goed tegelyk, dan kan tyd seker ook maar wees?  Terselfdertyd kontinu en diskreet, aaneenlopend en onderbroke?

Is daar nog sulke konstrukte in ons menswees wat ons as diskreet beskou wat eintlik kontinu is/kan wees, of andersom?  Of konstrukte waarvan presies die teenoorgestelde ook waar is/sou kon wees?  Waar binêre opsies met mekaar versoen word?

‘n Groot deel van menslike verstaan van die wêreld, is geskoei op die onderskeid wat tussen teenoorgestelde dinge getref word: good vs evil, sondig vs heilig, slim vs dom, ens.

Wat van as die meeste van dié dinge eintlik versoenbaar met mekaar is?

As goed en kwaad nie teenpole is nie, maar gelyktydig in een persoon se aksies en denke opgesluit is…

In pop psychology sal hulle verskillende emosionele fases identifiseer waardeur ‘n mens gaan as jy in ‘n verhouding was wat opgebreek het: eers ontken jy enigiets is fout, dan is jy kwaad, dan voel jy die verlies, dan probeer jy hom/haar dalk terugkry, en uiteindelik cope jy daarmee (miskien na nog ‘n klompie stappe) …maar is daar regtig dié fases; is dit nie ook maar los konstrukte wat eintlik kontinue en gelyktydige emosies is nie?  Kan ‘n mens ooit praat van liggaam, siel en gees as aparte entiteite?

Dink ‘n bietjie aan goed wat los is, en goed wat vas is – wat van as dit netmooi andersom is?  Hoe beinvloed dit jou wêreld?