Monthly Archives: April 2010

In verbondenheid

Standaard

Waaraan heg jy jouself?

Watse bande behou jy? Watteres verbreek jy?

Ek besef nou al ‘n geruime tyd dat ek beswaarlik afskeid neem van die instansies waarby ek betrokke raak.  Ná universiteit is ek terug na my alma mater om van anderkant die swartbord klas te gee.  Klaar daar, is ek toe terug na die universiteit waar ek as student sewe jaar verwyl het.

In sirkelende spirale kring my beroepslewe voort, sonder rigting.

Nog steeds behou ek kontak met die onderwysers van my skool – en ook met van die leerders.  Nog steeds gaan loer ek in by my oudkoshuis, of by vroeëre flatmates.  In ‘n paar vriendekringe is ek die last friend standing: die enigste koshuispel wat na die troue toe genooi word.  Of die enigste skoolvriend by ‘n 30ste.

Onlangs help ek weer my voormalige gesellin met haar poësie proeflees.

Maar ek kan aanvoel dat sekere bande aan’t verbrokkel is.

Dis wat disillusionment doen.

Hey, boetie, kom gou hier!

Standaard

“Hey, boetie, kom gou hier!” roep hy die huiskomiteelid nader – dis nou die vriend van my wat ook vyf jaar terug in die koshuis was.

Ek cringe en wil lag terselfdertyd.

Die eerstejaar wat afgevaardig was om ons weg te wys, het sopas vertel dat dié betrokke HK-“Meneer” hom aangesê het om dit te doen.

“Hey, boetie!” skree my vriend weer.

En lanklaas het ek iemand só verontwaardig gesien omdraai en aangestap kom.

* * *

Dis nogals ‘n long drop vanaf ‘n geëerde “Meneer” na ‘n geminagtende “Boetie”.  Ai, dis tragies as jy as buitestaander ‘n oogklap-hiërargie op sy kop keer.

Om volkome gehaat te wees

Standaard

My oudkoshuis – as instansie – haat my tans.

Ná ‘n ope-brief wat ek aan die primarius gerig het, jou inwoners my vanuit badkamervensters uit die koshuis se binnehof uit.

Laasjaar kon ek enige tyd inwandel en tuis voel.  Nou, as ek met ‘n vriend gesels oor die mosaïek-plaveisel wat ons gelê het, sal ‘n eerstejaar op opdrag van ‘n HK-lid, my die deur wys.

* * *

Dit is nogals vreemd om so volkome gehaat te wees deur mense wat my nouliks ken.

Maar, nou-ja, ek moes dit sekerlik verwag het.  Jy kan nie sonder meer as buitestaander kritiek lewer oor ‘n trotse omgewing waar een groep jongelinge die ouer groep op titels en vanne aanspreek nie.

* * *

Naïef het ek werklik gehoop my ope-brief en die doop-inskrywing word platforms vir ‘n oop gesprek oor die veranderingsbestuur wat nog nodig is.

Maar toe nie. 

* * *

Tereg is dit sekerlik vreemd dat iemand vyf jaar ná hy weg is, steeds by sy oudkoshuis inloer – dit gee ek toe.  Dit maak ‘n ad hominem argument teen my té maklik.

* * *

Ek moet seker die hoop wat ek gekoester het vir dié oudtuiste van my, saam met die onnodige onvergenoegdheid, begrawe (dalk neffens Pluto se graf?) …en aanvaar dat ‘n mens weens die tydelike aard van ‘n koshuis net soveel kan vermag.

Dat ‘n koshuis noodwendig terug sal pendulum, ongeag.

O gaats! Die badkamers word omskep in kantoorruimtes! (Word die toilethokkies as afskortings behou?) Wat? En nou moet ons nog die toiletrolle se aantal velletjies tel!

Standaard

In die administratiewe gebou waar ek werk, is kantoorruimte nogals ‘n probleem. Mense sit alreeds drie-drie in sommige kantore. Vandaar die volgende kennisgewing wat ek op die twee badkamerdeure aangebring het, met vandag se datum onderaan:

DERDEVLOER BADKAMER(S) OMSKEP IN KANTOORRUIMTES

Weens die lae gebruikersfrekwensie van die derdevloer badkamers word daar tans oorweeg om hierdie vertrek(ke) te omskep in ‘n kantoorruimte vir twee tot vier personeellede.

Om te help bepaal watter badkamer die hoogste gebruikersfrekwensie het, word u vriendelik versoek om elke keer wat u hierdie badkamer (B3218) gebruik, ‘n e-pos te stuur aan …* sodat daar bereken kan word watter badkamer wel behoue moet bly en as ‘n unisex lokaal ingerig moet word.

Hierdie reëling is bloot om die minste ongerief te veroorsaak met die kantoorherindelingsproses.

Dankie vir u samewerking!

* Ek los maar die e-pos adres weg uit dié inskrywing!

>>

Vir die toesighouer van die skoonmaakpersoneel het ek weer vertel van die memo wat gesirkuleer is t.o.v. die toiletpapier:

Sekere rolle is gevind wat minder as 150 velletjies papier het en daarom word daar gevra dat een toiletrol uit elke pak afgerol moet word om te tel hoeveel velletjies daar is.  Rolle met minder as 150 velletjies moet teruggestuur word na die Aankope-afdeling toe.  Toiletrolle wat wel die regte aantal velletjies het, moet asseblief weer netjies opgerol word vir gebruik in die badkamers.

>>

Het jy enigiemand vandag ‘n lekker streep getrek?

Of het jy dalk niksvermoedends self in ‘n grap getrap?