Wat is die nut van ’n inwonende hoof by universiteitskoshuise?

Standaard

Ek is laasjaar gevra om uit te help as ‘n besoekende hoof vir ‘n privaatwyk – ‘n pos wat onverwags in Januarie tot ‘n tydelike inwonende-hoof amp verhef is.

Dit is nie sleg nie – daar is heelwat voordele: jy kry gratis verblyf en gratis kos.  Nadele is: jy het min privaatheid en heelwat administratiewe lastighede om uit te sorteer.

Maar wat is die doel van ‘n inwonende hoof?  Hoe meet ek of ek goed is?  Wanneer kan my huislede begin mor dat hulle iemand anders wil hê?  Watter kriteria moet daargestel word waarvolgens my prestasie gemeet kan word?

En… is ‘n koshuishoof hoegenaamd nodig?

* * *

Tans is daar in al die koshuis- en privaatwykstrukture studenteleiers wat verkies (of soms, in die geval van nuwe omgewings, aangestel) word om die operasionele take te verrig.  ‘n Huiskomitee reël die danse, jool en sosiale weke.  Mentors en akademie ressorteer ook onder ‘n HK-lid.

Hierdie operasionele verantwoordelikhede sou ook in komiteeverband nagekom kon word, met leiers wat minder bestuursfunksies verrig en veel meer tyd en aandag aan verteenwoordigingsfunksies bestee.

Nietemin, wat hierdie operasionele verantwoordelikhede betref, is daar, volgens my, altyd drie dinge waarmee studente sukkel:

  1. Kontinuïteit (oplei van nuwe leiers om idees verder te dryf en die impetus te behou)
  2. Volhoubaarheid (projekte wat nie van eenmalige borgskappe of ‘n individu se kontakte afhanklik is nie)
  3. Wetenskaplikheid (algemene kritiese denke en debat, en meetbare verslagdoening)

Vir al drie bogenoemde het jy tyd en ondervinding nodig – twee luukshede wat studente nooit het nie.  ‘n Akademiese jaar bestaan eintlik maar net uit ag maande, eksamens en vakansies uitgesluit.  Dit bied die leierskorps net genoeg tyd om die reeds-gevestigde aktiwiteite te reël.  En leiers dien meestal net vir een termyn in ‘n leiersposisie.

* * *

Wat die verteenwoordigende rol van leiers betref, sukkel studente dikwels met:

  1. Multikulturele en sosio-ekonomiese verskille tussen studente (‘n begrip van die Ander en sy/haar behoeftes)
  2. Demokratiese leierskap (transformasioneel teenoor transaksioneel – waarmee studente meer vertroud is)
  3. Kommunikasie (vergaderings, briewe, sms’e, e-posse, notules, en die fasilitering van gesprekke)

Hiervoor het hulle verkieslik vooraf ondervinding nodig, maar ook begeleiding deur die loop van hulle termyn, vermoed ek.

* * *

‘n Mens sou kon vra of die huidige studentestrukture ooit nodig is – veral in ‘n universiteit waar die studenteprofiel verander vanaf voorgraadse, koshuisinwoner na nagraadse privaatstudent… maar kom ons los daardie vraag vir ‘n ander dag.

Gegewe die huidige koshuisstrukture, is ‘n inwonende hoof van enige nut – buiten om ‘n wakende oog te hou en soms krisisbestuur toe te pas?

* * *

In ‘n vorige era is daar gepraat van koshuismoeders en -vaders en is hulle rolle gedefiniëer soos dié van ‘n waarnemende voog.  Jy stel die reëls in plek, jy versorg en ondersteun die studente, en skakel met die ouers.

Alhoewel bogenoemde nog steeds verwagtinge is wat gestel word, vermoed ek, lê die waarde wat ‘n besoekende/inwonende hoof kan inhou, veral op ‘n langer termyn strategiese vlak.

Juis te midde van die hoë omset van studente, kan inwonende hoofde ‘n betekenisvolle rol speel om kontinuïteit in die studenteleierskap en -inisiatiewe te verseker, om te sorg dat slegs volhoubare projekte aangepak word, en om ‘n wetenskaplike etos t.o.v. verslagdoening en rapportering te kweek.

En wat die definisie, verwagtinge en pligte van ‘n leier betref, kan ‘n hoof die strukture en die huis veel meer begelei om vaardighede te bekom, diversiteit te waardeer, krities te dink en ‘n verantwoordbare stem uit te bring, en meer strategies te kommunikeer in groot- en kleingroepsverband.

* * *

Ek sal nog verder hieroor moet dink en, soos ek meer ervaring opdoen van en oplees oor studenteleierskap, hieroor reflekteer.  Ja, hoofde moet ook skakel met die universiteitsowerhede, fasiliteite en instandhouding, en ‘n oog oor die huiskas hou.  Maar watter eienskappe sou jy nog wou sien in ‘n wyk- of koshuishoof?

Wat moet jy doen om jou werk goed te doen?  En hoe kan jy dit meet?

En hoe weet jy of studentesukses(se) die hoof se toedoen is, of bloot die studente se eie harde werk?

* * *

Inwonende hoofde, hetsy van skoolkoshuise, kollege- of universiteitskoshuise, is meestal sekondêre aanstellings wat gemaak word, met vae-gedefiniëerde toesighoudende pligte.  ‘n Stel pligte bo-op jou normale werk – for love and charity.

* **

Maar vir transformasie om op studentevlak bestuur te word, en om studente aktief te begelei, dink ek, raak dit ‘n voltydse pos – wat dalk selfs onontbeerlik is.

One response »

  1. Terug pieng: Verweefde geskiedenisse « mnr.muller

Laat 'n boodskap

Verskaf jou besonderhede hieronder of klik op 'n logo om in te teken:

WordPress.com Logo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by WordPress.com. Log Out /  Verander )

Google photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Google. Log Out /  Verander )

Twitter picture

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Twitter. Log Out /  Verander )

Facebook photo

Jy lewer kommentaar met jou rekening by Facebook. Log Out /  Verander )

Connecting to %s