Tag Archives: verbondenheid

In verbondenheid

Standaard

Waaraan heg jy jouself?

Watse bande behou jy? Watteres verbreek jy?

Ek besef nou al ‘n geruime tyd dat ek beswaarlik afskeid neem van die instansies waarby ek betrokke raak.  Ná universiteit is ek terug na my alma mater om van anderkant die swartbord klas te gee.  Klaar daar, is ek toe terug na die universiteit waar ek as student sewe jaar verwyl het.

In sirkelende spirale kring my beroepslewe voort, sonder rigting.

Nog steeds behou ek kontak met die onderwysers van my skool – en ook met van die leerders.  Nog steeds gaan loer ek in by my oudkoshuis, of by vroeëre flatmates.  In ‘n paar vriendekringe is ek die last friend standing: die enigste koshuispel wat na die troue toe genooi word.  Of die enigste skoolvriend by ‘n 30ste.

Onlangs help ek weer my voormalige gesellin met haar poësie proeflees.

Maar ek kan aanvoel dat sekere bande aan’t verbrokkel is.

Dis wat disillusionment doen.

Advertisements